Durant milions d’anys, el pacient i constant riu Colorado, ajudat per la pluja, el vent i el gel, van erosionar una de les formacions rocoses més espectaculars del món. Està considerat una de les meravelles naturals del món i està situat dins del Parc Nacional del Grand Canyon (un dels primers parcs naturals dels Estats […]